Tips

Drömmen om ett nytt hus

Byggprocessen kan uppfattas alltför omfattande för den som inte har gjort det förut så ta hjälp i så tidigt skede som möjligt för att realisera era funderingar. Att bygga hus är för många människor den största investeringen i livet så det är viktigt att det blir rätt.

Att skriva kontrakt för byggnation!

Det är kontraktstider och många av våra inkommande samtal från privatpersoner har frågor om vad de ska tänka på när det gäller kontrakt. Det kan enkelt summeras på följande sätt; det är bara det som är skrivet i kontrakt och kontraktsbilagor som gäller! Läs vidare om råd och kom ihåg att vara noggrann!

Plåtarbetens kulör utvändigt

De små detaljernas val ger fastighetens helhetsintryck. En detalj som är åsiktsstark är färg och utformning på husets utvändiga plåtdetaljer. Ett snabbt råd är att alla plåtar, takplåtar, rännor, taksäkerhetsdetaljer och stuprör är enhetligt färgsatta. Men husets unikitet kan stärkas av blandade detaljintryck…

Innertak i villan

När känslan för inredning i ett nytt rum ska kunna kompletteras med rummets funktion och ytskikt så är det bra att ha planerat detta i ordningsställandet av rummet.

Vad gäller för altanbygge?

Många drömmer om en ny altan eller ett uterum inför årets varma period och vi får ofta frågan vad som är bygglovspliktigt när det gäller altanbyggen.

Arbeta med ljus och färgkonstraster

Hur en effekt upplevs handlar egentligen om skala, beroende på vilket avstånd betraktaren har till effekten och vart betraktaren befinner sig i rummet påverkar förhållningssättet till densamma.

Kaminval

De flesta av våra byggnationer har frågeställningar kring, kaminer, kakelugnar, insatser och med det givetvis skorstensfrågor. Nedan följer några tips om val av kamin (återkommer med kakelugnar).

Att välja trägolv

När det gäller ytskikt så är det stor skillnad i såväl kostnad, känsla och utseende beroende på vilket golv som man väljer. Nedan förmedlas några tankar kring trägolv.

Att välja bänkskiva i kök

Bänkskivan i köket ska stå ut med mycket samt vara lätt att hålla ren. Helst ska den stå emot fukt, värme, fysiskt slitage och dessutom vara tilltalande estetiskt.

Scroll to Top