Tips

Isolering av vindsutrymme

Många av våra kunder vill passa på att göra förändringar även på sina befintliga hus när det är dags för utbyggnad.

Fönsterval U-värde

Det är snabb utveckling på fönster. Tillverkarna gör bättre fönster och karmar i kombination och lämnar ofta långa garantier. Förutom ljusinsläpp, antal fönster, estetik och funktion så är det en återkommande diskussion om vilka fönster som ska väljas utifrån U-värde*.

Lägga om eller lägga nytt plåttak

Det blir allt mer estetik och kvalitetsaspekter när det blir dags för att välja plåt. Starta med att kontrollera att det inte finns några specifika krav i detaljplanen/K-märkningen etc. så att valet ej blir begränsat.

Inred med panel

Det går i vågor med mode om hur det inreds i våra hus. Tidigare mer målad slätpanel och pärlspont till 70-talets mer abnorma förkärlek för furupaneler i allmogestil och som lackat, brunlaserat, bränt eller obehandlat.

Att tänka på vid utbyggnad

Förberedelser och planering är viktigt vid utbyggnation av en bostad. Här följer ett antal övergripande punkter att gå igenom redan i tidigt skede.

Upphandling

När beslut tagits att byggnation ska ske och på vilket sätt startar ett tidskrävande jobb. Det vill säga att välja hantverkare. Ju mer förberett ärendet är med ritningar och beskrivningar ju lättare går det att få in en offert.

Hur länge håller taket?

En vanlig fråga är: -”Hur länge håller taket på vår villa ?” Det är en fråga som bör konditionsundersökas på plats.

Planera, planera, planera

När väl tankarna om ett nytt hus eller utbyggnation av det befintliga huset börjar komma är det svårt att få bort dem.

Att välja Kontrollansvarig

Det finns en klar uppgift att utföra som kontrollansvarig. Det är att kontrollera att byggnationen går rätt till utifrån gällande regler, praxis och samla in dokument, egenkontroller och testprotokoll för att ansöka om slutbesked hos kommunen.

Tänk igenom era planer

För er som funderar vad som är möjligt att göra på ert hus. Hur nära tomtgräns/hur högt får huset vara. Hur bygger jag ut huset för att få fler rum utan mista rum i befintligt hus?

Scroll to Top