Byggföretag i hela regionen

Byggingenjörsbyrån har arbetat upp ett värdefullt kontaktnät med ett 30-tal byggföretag runt om i regionen. Det är viktigt att notera att Byggingenjörsbyrån inte på något sätt binder byggföretagen till att samarbeta med oss och inte heller tar ut några avgifter. Bygginenjörsbyråns motivation ligger i att få igång våra kunders byggprojekt så snart som möjligt. Byggingenjörsbyrån eftersträvar att fungerar som en neutral part för både byggherren och byggföretaget.

Rulla till toppen