Relationshandling

Planera ett steg till ifrån början!

Arkitekt, konstruktör, bygglovshandlingar, detaljplan, nybyggnadskarta och vem är ansvarig? Begreppen är många när det är dags att bygga och det bästa är att ni summera det ni vet och att göra en plan på de kostnader som kommer att uppstå samt en plan för den tänkta arbetsgången.

Det viktigaste i starten är anlitandet av arkitekt. Ibland finns arkitekten hos hustillverkaren och ibland är denne fristående men det viktiga är att få ta del av den kunskap och erfarenhet som finns. Förtroende och direktkontakt med arkitekten är viktigt när ert nya hem ska skapas. Kostnad för arkitekt kan variera och ibland finns den som dold kostnad hos hustillverkare och ibland som en specificerad offert. Viktigt för er att få veta hur många ritningsändringar som ingår, är det både 3d-modeller och 2d-ritningar som ingår, äger ni ritningsunderlaget och kan göra vad ni vill med det, får ni de elektroniska filerna? Ni bör ha en dialog med arkitekten om vad som ingår så att ni får det som passar er. Ofta är det viktigt att ni själva äger ritningar och elektroniska filer så att ni kan använda dem i framtiden.

Vem ansvarar för konstruktionen? Här kan det finnas oklarheter när en arkitekt har ritat något som inte är fullt anpassat efter konstruktion/produktion. Vems är då ansvaret om rituppdraget är avslutat? Rådet är att planera för både arkitektritningar och konstruktionshandlingar samtidigt så att ni vet att det kommer att fungera och att det inte blir fördyrande för bärighet och kommande produktion. Det är en fördel om arkitekt och konstruktör är anställda i samma organisation men om det inte är så, så är det bra att klargöra samarbeten ifrån start. Om ni väljer en arkitekt utan konstruktörskontakt är ett tips att ni inte låter producera den slutgiltiga utformningen förrän er konstruktör har gett klartecken.

Lycka till!

Rulla till toppen