detaljplan

Granska alltid detaljplan för din fastighet!

Då våra kunder önskar bygga till, bygga om eller bygga nytt på sin fastighet så har vi varje dag i många år granskat detaljplaner för att råda om vad som kan göras. Ett första tips är att alltid börja med att granska detaljplanen när du vill bygga något. Finns det inte någon detaljplan kan det finnas regler enligt områdesbestämmelse eller regelverk för fastighet utom plan. Kolla med din kommun vad som gäller för just dig!

Vad ska du granska? Leta upp din fastighet på kartan så att du är säker vilken kod som din specifika fastighet avser och läs sedan i text vad det innebär.

Några snabba tips gällande detaljplan nedan:

Hur många våningar tillåts? Källare? Sutteräng? Inreda vind? Detta kan ge tolkning om fler plan för nyttjande önskas.
Hur stort, dvs hur många kvadratmeter, får du bygga? Viktigt att titta på vilket begrepp som avses, boarea, bruttarea, byggnadsarea. Inkluderas komplementbyggnader i ytan eller redovisas dessa separat?
Hur högt får du bygga och vilket begrepp gäller? Är det nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd? När det gäller byggnadshöjd så ska du läsa på hur det redovisas beroende på hur ditt hus är utformat.
Finns det regler om taklutning? Minsta, högsta eller ska-lutning?
Finns det ska-krav om fasadmaterial, takmaterial eller färgsättning?
Finns det regler om avstånd till tomtgräns? Står ingenting om detta i detaljplanen gäller generellt 4,5 m mot tomtgräns och 6 m mot gata men kolla specifikt med kommunen vad som gäller just din fastighet.

När du kikat på dessa krav och summerat att det kan vara möjligt att göra det som du avser så ska du även kontrollera om det finns restriktioner för bevarandemiljö, kulturmärkning, skydd för natur, buller eller vad det kan vara. Kontrollera också om din fastighet medges att använda attefallsregler. Då har du ytterligare tillkommande byggytor för såväl huset som extra bostad (utöver detaljplanens regler) och som kan byggas på ”prickmark” (prickmark=mark som ej får bebyggas) om avståndskrav uppfylls till tomtgräns.

Det finns ofta ett tolkningsutymme för hur du kan göra val på din fastighet så undersök så noga du kan.Om du har en obebyggd fastighet som inte har någon plan/bestämmelse är.

det viktigt att veta att det per automatik inte medger byggrätt. Det kan vara möjligheter då det inte finns begränsningar men kan även vara så att fastigheten kan bedömas som olämplig för bostadsändamål. Så i dessa fall är det oftast en rekommendation att ansöka om ett förhandsbesked. Ansökan om förhandsbesked görs till kommunens stadsbyggnadskontor.

Sammanfattningsvis: kika på detaljplanen och ta hjälp om den är svårbegriplig. Ta kontakt med kommunen eller konsult/arkitekt för att reda ut eventuella frågeställningar/tolkningar. Viktigt att göra det innan ett projekt startar.

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån

Funderar du på att bygga till eller bygga nytt? Behöver du hjälp med uformningen och en granskning av vad detaljplanen tillåter? Kontakta oss för kostnadsfri konsultation!

Några tänkvärda projekt sedan tidigare:

Kund A

Kund A vill bygga på en våning på sitt enplanshus och ser att grannar mitt emot har 2-planshus och närmsta grannen har ett 1,5-planshus. Alltså uppfattar kund A att det ser lite olika ut i området.

Kund B

Kund B vill bygga på en våning på sitt radhus samt bygga ut huset med en ny entré på framsidan mot väg. Kunden är i kontakt med kommunen och uppfattar ett luddigt svar om att det kanske blir svårt och att grannar dessutom måste höras. Efter att ha tagit kontakt med en arkitekt för att kika på hur det kan se ut och vad som verkligen får byggas så upptäcker man att detaljplanen är skriven för att kunna medge hyreshus så byggnadshöjden är 14 meter och hus får byggas 1 meter från väg. Så med grannars godkännande byggdes huset på en våning och närmare väg.

Kund C

Kund C har ett fritidshus 60 kvm i fint läge. Detaljplanen medger 60 kvm i huvudbyggnad och 30 kvm i komplementbyggnad. Kunden ville bygga ett inglasat uterum och bygga ut befintlig gäststuga från 28 kvm till 45 kvm då de har många gäster på somrarna. Det kunde inte medges något bygglov för dessa åtgärder men gällande Attefallsregler (2018) medgav att de fick bygga till 15 kvm uterum och istället för att bygga till gästhuset medgavs att bygga ett ytterligare gästhus på 25 kvm. Gästhuset hamnade dessutom nära tomtgränsen med grannes medgivande.

Kund D

Kund D köpte en stor tomt på landet omgiven av en handfull småhus. Inget förhandsbesked söktes utan kunden sökte bygglov direkt. Då tomten varken hade områdesbestämmelse eller detaljplan så gavs avslag på bygglovsansökan. Motivationen var att denna tomt ansågs vara rekreationsområde för övriga boenden och att tillfartsväg inte var dimensionerad för ytterligare trafik samt att avloppsförsörjningen inte ansågs tillräcklig. Ärendet utredes och överklagades. Kunden har till slut fått bygga men med ändrad utformning.

Kund E

Kund E vill bygga ett garage + carport men då huvudbyggnad och ett poolhus redan uppfyllt antal kvadratmeter enligt detaljplanen så byggdes 25 kvm garage enligt attefallsregeln och kompletterades med ett avvikande skärmtak på 15 kvm(bygglovsbefriat). Kund E kunde alltså bygga nästan vad de önskat.

Funderar du på att bygga nytt eller bygga om eller till? Besök någon av Husbyggarträffarna som vi deltar på.

Rulla till toppen