Garage/ Carport/ Förråd

Är du i behov av en ritning för garage, carport och/ eller förråd? Här hittar du ett urval av de referensobjekt som Byggingenjörsbyrån har ritat genom åren.
Klicka på den typ av byggnad du är intresserad av för att se flera olika modeller i en rad olika stilar att inspireras av.

Enkelgarage

Enkelgarage

Sex stycken enkelgarage att bli inspirerad av.

Dubbelgarage

Dubbelgarage

Sex stycken dubbelgarage att bli inspirerad av.

Carport

Carport

Fem stycken carports att bli inspirerad av.

Ritning till garage /carport/ förråd

Behövs en skyddad uppställningsplats för bilen eller mer utrymme för förvaring? Byggingenjörsbyrån levererar fackmannamässiga ritningar till garage, carport och förråd. Genom att beställa ritningar för en komplementbyggnad och låta bygga den i lösvirke finns stora möjligheter till att byggnaden smälter fint in i miljön på tomten och med kringliggande byggnader.

Ett garage eller en carport är ett praktiskt komplement till ett bostadshus. Med bilen under tak skyddas den från smuts från träd och fåglar och du slipper skrapa rutor från snö och frost. Ett garage ger mer skydd och kan värmas upp och även användas som förråd eller verkstad.

Garaget är en komplementbyggnad och kräver bygglov inom detaljplanerat område om det är större än 30 m2. Upp till och med 30 m2 kan du göra en anmälan om attefallsbyggnad om attefallsåtgärder tillåts på fastigheten. En carport kan byggas som bygglovsbefriad friggebod om den är högst 15 m2.

Detaljplanen reglerar hur stor och hur hög en komplementbyggnad får vara samt hur den får placeras på tomten. Oftast ska den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne och minst 6 meter från gata om garageporten vetter mot gatan. Utanför detaljplanerat område får du ofta bygga en komplementbyggnad utan att söka bygglov om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten sedan tidigare.

Hur stor komplementbyggnaden får vara skiljer sig åt mellan olika kommuner. Om detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter så kan du bygga ett garage som är sammankopplat med bostadshuset. Du kan bygga ett dubbelgarage eller ett enkelgarage, en carport eller en carport kombinerad med ett garage eller en carport med ett stängt förråd längst in. Ett garage kan förses med en övervåning med plats för en lägenhet. Ibland finns möjlighet att bygga ihop garage eller carport med befintligt bostadshus. Vad som är tillåtet att bygga på en specifik tomt styrs i regel av detaljplan eller områdesbestämmelser.

När du planerar ett garage bör du tänka igenom hur det kommer att användas. Om passagerare kliver ur bilen innan den körs in i garaget så kan det göras lite smalare än om du vill kunna öppna dörrarna ordentligt inne i garaget. Bilens mått och eventuell takbox påverkar också vilka mått som behövs både för väggars placering och för höjd på port och till tak.

Ett garage byggs ofta med platta på mark. Stommen kan vara en isolerad träregelstomme. Hur mycket isolering som behövs beror på hur garaget ska användas. Ska det även inrymma en verkstad som ska kunna användas året runt väljer man en stomme med plats för mer isolering. En eller flera väggar kan också muras om byggnaden ska placeras delvis under mark.

Garageportar finns i olika utförande. Slagdörrar kräver plats framför byggnaden för att kunna öppnas. Vikportar finns i olika modeller, dels de som viks på mitten horisontellt, dels de som viks lodrätt. De senare är lämpliga vid särskilt höga och breda öppningar. Vikportar tar plats både innanför och utanför porten vid öppning. Vipportar är vanliga i lite äldre garage och kan vara ett prisvärt alternativ. De kräver plats utanför byggnaden. Takskjutportar kräver plats för skenor som kan begränsa möjligheten för förvaring under taket men tar ingen plats framför eller bakom porten då den öppnas.

Att dra in vatten och avlopp till en vask kan vara praktiskt. Vill du ha golvbrunn för smältvatten då du har kört in en snöig bil eller för att kunna tvätta bilen inomhus måste du kontrollera med kommunen om en sådan kan godkännas. Eftersom olja och andra föroreningar kan finnas i vattnet får detta aldrig ledas till dagvattenledningar och ska heller inte ledas till enskilt avlopp som saknar oljeavskiljare.

Kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

Läs mer: När behöver du bygglov? Så här säger Boverket. (länk)

Rulla till toppen