Att skriva kontrakt för byggnation!

Efter att ha planerat och diskuterat detaljer, utformning, offerter, referenser så är det äntligen dags för att skriva kontrakt. Varje vecka träffar jag personer som inte har fått det som de trodde att de skulle få, då de inte synat kontrakten tillräckligt eller fått de uppfattade löften som inte skrivits i kontraktet. Det gäller därmed att se till att det är överinformation i kontraktet och att försöka undvika tolkningsmöjligheter i det som avtalats. Erfarenhetsmässigt rekommenderas att ta hjälp för översyn av kontraktet och det bästa är att alla parter, både byggherre och entreprenör + rådgivande part, medverkar aktivt. Om ni själva har tillräcklig kunskap utan att behöva rådfråga sakkunnig/konsult men ändå vill ha en utomståendes åsikt så rådfråga er kontrollansvarige. De brukar kunna dela med sig av värdefull erfarenhet.

Att tänka på (några få av många tips):

Skriv alltid kontrakt i standardformulär såsom ABS18 (eller hantverkarformulär vid mindre ombyggnader). Skriver ni ett eget kontrakt kommer i vilket fall vissa lagar för konsumentskydd vara gällande vilket kan förvirra er om vad som gäller.
Vilken entreprenadform avser kontrakt/kontrakten? De vanliga är; delad entreprenad, generalentreprenad, totalentreprenad? Vilket passar er bäst med den kunskap/tid som ni har och vilket ansvar för garantier/reklamationsrätter vill ni att entreprenören tar? Dessa upplägg skiljer sig ofta i tid, ansvar och kostnader. Viktigt vid delad entreprenad är att utreda arbetsmiljösamordning och projektledning. Läs på om förutsättningarna.
Fast pris, uppskattat pris eller löpande räkning? Om ni väljer löpande räkning så skriv i kontraktet att det redovisas med timlistor och kopior på de betalda fakturorna. Har ni bara ett pris satt så tolkas det som ett fast pris. Har ni ett uppskattat pris kan det med motivation ökas med 15%.
Se till att försöka få med så många detaljer som möjligt t.ex. artikelnummer på golv/fönster/takpannor, modellbeteckning på värmepannor och färgkoder etc.
Skriv i kontraktet att ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) ska hanteras skriftligen. Då vet ni vad ändringarna kommer att kosta. Och om ni har fått ett uppfattat pris så får det endast skilja 15% med avsedd motivering. Fast pris är ALLTID ett fast pris.
Skapa rumsbeskrivningar och detaljbeskrivningar som används som bilagor till kontraktet för att undvika feltolkningar.
Låt entreprenören i möjligaste grad stå för både material och arbete så att ni erhåller reklamationsrätt (uppfattas som garanti).
Förvissa er om vem som kommer att vara er kontaktperson och skriv in det i kontraktet.
Se till att få en kopia på den gällande entreprenadförsäkringen och förvissa er om att den är i rätt storlek gällande omsättning, antal anställda och projektsumma.
Ta alltid ett ekonomiskt utdrag (t ex UC) på entreprenören så att ni vet hur företagets ekonomi ser ut. Ofta signalerar det hur företaget sköts. Ofta finns det ett belopp satt i dessa som ni bör beakta. Kontrollera också att omsättning på ett år och antal anställda stämmer med vad de sagt.
Betala ALDRIG i förväg för något! Betala efter utförda delmoment för material/arbete. Gör en tydlig betalningsplan i kontraktet och synkronisera den med kontrollansvariges platsbesök i möjligaste mån. Det kan vara färdig grundläggning, färdig stomme etc. När ni beställer ett hus av en hustillverkare så kan set finns betalningsbelopp vid kontraktsskrivning. Var noga med vem som är motpart.
Rekommenderat är att skriva in vitesförfarande i kontraktet om byggnationen inte blir klar inom skriven tidsram. Då vet ni att entreprenören gjort ett avvägande för tidsaspekten med marginal och att ni kan planera för inflyttningen.
Om det kommer att behövas tillkommande handlingar för tex konstruktion så förtydliga i kontraktet vad som gäller. Vem beställer och vem betalar? Oavsett vem som betalar så är det bästa ur reklamationssynpunkt att entreprenören ansvarar för handlingarnas framtagning.
Reglera praktiska saker såsom nyttjande av t ex toalett/matbord och var bilar parkeras, byggmaterialhantering, nyckel/larmkvittering mm.

Det var ett antal tips inför ert kontrakterande. Var noga och lycka till!

Johan Grufman/ Byggingenjörsbyrån

Funderar ni på att bygga till eller bygga nytt? Boka en kostandsfri konsulttaion med oss på Byggingenjörsbyrån för att gå igenom vad ni behöver göra för att lyckas. 

Rulla till toppen