Kontraktskrivning

Våra upphandlingar avslutas med ett kontraktskrivningsmöte, när byggherre och byggföretag tror sig vara överens om kommande entreprenad. Kontraktskrivningen tar cirka två timmar och är en genomgång av hela byggnationen: vad som ska göras, vilka ytskikt som valts och vad som ingår i offerten, hur eventuella tillägg ska göras och vem som ansvarar för vad. Här tas även upp försäkringar, arbetstider, ansvarsområden, regler för ändrings- och tilläggsarbeten, start- och slut-tider, om det ska skrivas in vitesförfaranden med mera.

Det ska råda enighet om hur det slutgiltiga resultatet ska se ut.

Under kontraktskrivningen skrivs ett avtal, kallat ABS18. Som bilaga till detta bifogas förfrågningsunderlaget. Ett ABS18 skrivs alltid mellan byggföretaget och byggherren. Byggingenjörsbyrån står utanför detta avtal och fungerar som en neutral part för både byggherre och byggföretag.

Om det är möjligt att koordinera kontrollansvariges kontrollplan med ABS18s betalningsplan är denna lösning att föredra. Det vill säga att kontrollansvariges godkännande på enskild del utgör grund för delbetalningar.

Frågor?

Boka en kostnadsfri
konsultation

Ska vi sätt oss ner och prata om dina idéer
och byggdrömmar?

Vi erbjuder alltid nya kunder en 50 minuter konstnadsfri konsultation
om byggprojekt på något av våra kontor i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna. Våra duktiga ingenjörer anpassar konsultationen efter var
i processen just du befinner dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka tid.

Rulla till toppen