Kontrollansvarig i
Västerås, Stockholm, Eskilstuna, Uppsala & Örebro

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vänd dig till en certifierad kontrollansvarig hos oss på Byggingenjörsbyrån, i Västerås, Stockholm, Eskilstuna. Uppsala och i Örebro. Vi står till tjänst med råd och hjälp så att du kan vara förvissad om att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kontrollansvarig vara en utomstående part från den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Den kontrollansvarige ska finnas med i hela projektet, från bygglovsanmälan till slutbesked, och följa en särskilt upprättad kontrollplan för det aktuella projektet.

Med en lagändring 2011 följde en ny certifiering av kontrollansvarig. I och med det ställs högre krav inom bygglagstiftningen, vilket ger en god kvalitetssäkring för byggprocessen. Byggingenjörsbyrån har flera certifierade kontrollansvariga inom företaget, som även kan hantera projekt av komplicerad art.

Så kommer en kontrollansvarig in i bilden

Byggherren (husbeställaren) anlitar en certifierad kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan som godkänns av aktuell kommun. Dennes uppgift är att se till att lagar och myndigheternas krav efterlevs. Sedan följer den kontrollansvarige byggnationen från byggstart till färdigt hus. Det är byggherren som ansvarar för att kommunicera till kontrollansvarig när det är aktuellt för platsbesök. Platsbesök bör till exempel göras vid specifika tillfällen men behöver inte alltid göras vid alla:

Färdig armering
Färdig gjutning
Färdig stomme
Färdig isolering/plastning
Färdigt tätskikt i badrum innan kakelsättning

Kontrollansvarig medverkar också vid slutbesiktning och samordnar kommunens platsbesök på byggarbetsplatsen.
Byggingenjörsbyrån har kontor i Västerås, Stockholm och Eskilstuna. Lämna din förfrågan nedan, eller kontakta oss för ytterligare information.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Den kontrollansvarige ska finnas med i hela projektet, från bygglovsanmälan till slutbesked, och följa en särskilt upprättad kontrollplan för det aktuella projektet. Här är fem tips att tänka på gällande kontrollansvar.

Kontrollansvar Byggingenjörsbyrån

Det är viktigt att du väljer en certifierad kontrollansvarig som du känner förtroende för och be därför om referenser för att känna dig riktigt säker i ditt val.

Det finns olika upplägg för att utföra ett kontrollansvar så kontrollera innehållet i den offert du får med antal platsbesök, möten etc och stäm av hur mycket du får ringa/ e-posta. Välj ett upplägg till kostnad och funktioner som passar dig och din kunskap.

Ha alltid en direktkontakt med kontrollansvarig och inte via byggföretag/ hustillverkare för en lättare arbetsgång.

Ta del av kontrollansvarigs erfarenhet och ställ många frågor. Låt kontrollansvarig bistå med råd. Byggnationen är oftast din största affär i livet så se till att få svar på dina funderingar för undvika misstag.

Kom ihåg att informera kontrollansvarig under byggnationens gång för att vara säker på att all information framkommit om t ex byggstart, gjutning, husresning, tätskikt och färdigställande.

Behöver du kontrollansvarig?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Här kan du läsa mer om alla vår tjänster: Tjänster.

Rulla till toppen