Affärsidé

Affärsidé

Byggingenjörsbyrån ska tillsammans med regionala bygg och byggmaterialsföretag vara den enda kontakt som behövs för ett
byggprojekt och har för detta utvecklat en effektiv byggprocess.

Vision

Byggingenjörsbyråns vision är att säkerställa fastighetsägarnas
projekterings- och byggnationsprocess med kvalitet och fullt
gällande garantier utifrån aktuella behov.

Rulla till toppen