Att välja tomt

Dags att förverkliga husdrömmen med en nybyggnation? Då finns det en startfaktor som är extra viktig, nämligen valet av tomt. Det kan vara avgörande för boendekvalitet men även medföra större merkostnad än kalkylerat. Därför är det är viktigt att vara noggrann i sitt val.

Värderingsmässigt pratas det alltid om ”läget”, men det finns fler aspekter som är viktiga, som närhet till natur, jobb, butik, skola eller avskildhet.

Detaljplanen

Det är viktigt att känna till vilka bestämmelser som gäller för den aktuella tomten. De flesta tomter omfattas av en detaljplan som exempelvis reglerar höjder, avstånd till tomtgränser och antal våningar, men kan också reglera fasadfärg och husets form. Är tomten utan detaljplan eller områdesbestämmelse ska ni ha en dialog med aktuell kommun innan köp och se till att detta sker skriftligt och helst med ett förhandsbesked innan tomtaffären går i lås. Då vet ni att ni får bygga.

Geoteknisk undersökning

Gör alltid en geoteknisk undersökning på er tänkta tomt och husplacering, så att ni vet om det t.ex. behöver sprängas, pålas eller göras andra åtgärder som kan medföra kostnader. Finns det vatten, avlopp och el på tomten eller i närheten? Vad kostar det att ansluta? Kolla med kommunen om det kan tillkomma gatukostnader eller extra plankostnader.

Husets placering

När alla praktiska frågor ovan är avklarade ska ni titta på hur ert drömhus går att placera på tomten. Väderstreck och solinstrålning? Går det att få uteplats i bra läge, plats för parkering av bil med husets entré som välkomnande? Går det att anpassa tomten för bästa tillgänglighet med eventuella höjdskillnader?

Rumslighet

Idag så söks ofta tomter där det även kan skapas indelningar och rumslighet i trädgård, där hus kan integrera med tomten utan större gräsytor. Planteringar, installationer av vatten och el, murar och staket, synligt berg och gårdshus blir allt mer fantasifulla i sina uttryck och trädgårdarna blir allt mer unika.

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån 

Kostnadsfri konsultation om ditt byggprojekt? 

Har du valt din tomt? Då är du välkommen på en kostnadsfri konsultation hos oss på Byggingenjörsbyrån. Vi kan hjälpa dig att forma ditt drömhus. 

Rulla till toppen