Myndighetskontakter

För att få bygga till, bygga nytt och i vissa fall bygga om krävs ett bygglov som utfärdas av byggnadsnämnden i din kommun. Bygglovet beviljas utefter en rad kriterier som ska uppfyllas och som finns reglerade i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun har också egna förutsättningar i de detaljplaner som finns över olika områden. I detaljplanerna anges specifika kriterier för de enstaka fastigheterna, utifrån dessa kriterier granskar kommunen respektive ärende innan bygglov kan beviljas.

Vi är din kontaktperson i ärendet gentemot kommunen och hjälper dig med ansökan om bygglov. Vi tar fram och sänder in de bygglovshandlingar som kommunen behöver till grund för beslut i ärendet.

Frågor?

Rulla till toppen