Besiktningar kontrollansvarig Byggingenjörsbyrån besiktningsman

Att välja besiktningsman

När du låter bygga något så infinner sig oftast ett behov av att anlita en besiktningsman. Det kan vara olika anledningar till besiktning. Är byggnationen utförd enligt gällande regler och toleranser? Har jag fått det som jag har beställt enligt kontrakt? En undersökning av ett uppfattat fel eller för att aktivera en försäkring eller startdatum för reklamationsrätt.

Besiktningar kontrollansvarig Byggingenjörsbyrånbesiktningsman

Det är viktigt att du väljer ett företag med ett bra renommé och en person med rätt kompetens. Har du haft en byggnation av t ex en tillbyggnad eller nytt hus så är det en entreprenadbesiktningsman som du behöver. Har du köpt ett begagnat hus så är det en överlåtelsebesiktningsman som du ska anlita. Oftast krävs det att besiktningsmannen är certifierad eller åtminstone godkänd. Ett bra sätt att kontrollera detta är via Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR). När det gäller entreprenadbesiktningar kan du kontrollera via certifieringsorganen RISE och KIWA.

Bygger du ett nytt hus ska du kontrollera om en slutbesiktning ingår i ditt kontrakt med hustillverkaren alternativt i en nybyggnadsförsäkring om det finns en sådan tecknad. Om det inte finns så ska du själv söka upp och anlita den som ska besiktiga. Det är i de flesta fall byggherren, den som låter bygga, som bokar en besiktning, men vilken som av parterna kan göra det.

I det dagliga jobbet när det gäller besiktningar så är det blandat med nya parter och återkommande parter. Så efter några års besiktningsjobb så har vi träffat de flesta hustillverkare, entreprenörer och återkommande beställare. Men du som privatperson kanske bara låter bygga en enda gång och därmed är det viktigt med valet av besiktningsman.

Tänk på följande när du ska anlita en besiktningsman:

Undersök alltid att besiktningsmannen har aktuellt certifikat så att eventuella försäkringar etc blir gällande.
Finns det ansvarsförsäkring för den som har uppdraget?
Gör ett aktivt val av besiktningsman och ta gärna referenser av andra som har anlitat besiktningsmannen.
När du får en offert så syna den noggrant. Det kan skilja mycket mellan olika offerter. Är det ett fast pris eller betalar du per timme? Ingår reseersättning/milersättning? När ska uppdraget betalas?

Det är viktigt att ni får en oberoende, kunnig person som besiktigar ert hus.

När ni besiktigar så var med och fråga om du inte förstår så att den du anlitar kan förklara eventuella oklarheter.

Viktigt att komma ihåg är också att ni har reklamationsrätt på delar/saker som blir defekta. Utöver ansvarstid på tio år och vissa förlängda produktgarantier så är det två år som gäller från slutbesiktningsdatum. Du behöver alltså komma ihåg att reklamera det som du anser vara uppkomna fel. Rekommenderat är att anlita en besiktningsman för en 24-månadersbesiktning för att notera uppkomna fel och brister. Gör detta i god tid då reklamationsrätten upphör på dagen två år från godkänd slutbesiktning.

Under de senaste åren har det ökat med olika typer av besiktningar såsom särskild besiktning, 24-månadersbesiktning och skadebesiktningar vilket jag tycker är bra då det inte kvarstår ansvarsfrågor om vems fel det är och att leverantörer tar ansvar för det som de producerar.

Vill ni läsa mer om besiktningar så kan ni kika i Besiktningsmannaboken 2022 (länk) om olika besiktningar, hur besiktningar går till och krav att ställa på besiktningsmannarollen.

Lycka till och min åsikt är att alltid låta besiktiga så att ni får fråga-svar på eventuella uppfattade defekter, klara datum i reklamationsrätter med dess förutsättningar och att försäkringar blir gällande.

/Johan Grufman, Cert besiktningsman, sakkunnig vid rättsliga tvister

Behöver du boka en besiktningsman? Ställ en förfrågan till oss på Bygginegnjörsbyrån så återkommer vi inom kort. 

Rulla till toppen