Drömmen om ett nytt hus

Många människor önskar att få flytta in ett nytt hus och då finns det olika val att göra som att köpa ett färdigt kataloghus eller att starta husdrömmen hos en arkitekt. Johan Grufman hos oss på Byggingenjörsbyrån lotsar er genom hela byggprocessen.

Byggprocessen kan uppfattas alltför omfattande för den som inte har gjort det förut så ta hjälp i så tidigt skede som möjligt för att realisera era funderingar. Att bygga hus är för många människor den största investeringen i livet så det är viktigt att det blir rätt.

Tomten

När ni ska välja tomt är det viktigt att ta reda på vilken plan och vilka bestämmelser som gäller för den specifika tomten. Dessa reglerar till exempel antal våningar på huset, storlek och höjder eller om tomten ligger på landet och inte har några regleringar.

Tänk även på att undersöka om tomten är ansluten till vatten, avlopp och el eller var närmsta anslutning finns.

Är tomten lämplig för ert tänkta hus? Väderstreck och solinstrålning? Finns det en geoteknisk undersökning av marken gjord eller måste ni beställa den?
Vissa tomter där det måste grävas ur mycket eller sprängas kan det ibland bli stora kostnader så rekommendationen är att ta in offert på grundarbetena innan tomtköpet slutförs.

Sök tomt hos kommunen, mäklare eller om ni själva hittar en tomt som ni vill bygga på och ta reda på vem som äger den. Ibland är den bästa affären att köpa ett sämre hus att riva för att få önskad tomt.

Huset

Det gäller att hitta en kombination av önskade funktioner, rum och utformning i konstellation med konstruktion, produktion och ekonomi. Starta med att göra en önskelista med antal rum, vilka typer av rum, funktioner, rumssamband och diskutera fram en budget tillsammans med banken. Hur vill ni att huset ska se ut? Vilken stil? Antal våningar? Plåttak? Stenhus? Trähus? Golvvärme? Kamin? Det är många frågor som ska besvaras innan listan är klar.

Slutresultatet blir bäst om ni tänkt igenom allt innan och fått en klar plan. Tänk på hur huset skall användas och av vilka, nu
och i framtiden. Bara familjen? Släkt, vänner och bekanta? Hur många sovrum ska det vara och vad händer när barnen flyttar ut?

Arkitekten

Ofta kommer frågan om man ska bygga ett färdigt kataloghus eller arkitektritat lösvirkeshus och i dagsläget är det ibland en hårfin skillnad då många hustillverkare anpassar produktion efter en arkitekthandling eller att hustillverkare tillhandahåller arkitekt. Oavsett vad, se till att ni får en bra kontakt med arkitekten så att ni får del av all erfarenhet som finns för att huset skall bli perfekt för er.

Samla information via nätet, besök mässor och lyssna på seminarier om att bygga hus. En husbyggnation idag är komplex och det viktigt att ni samlar in så mycket information som möjligt och jobbar med val och behov så att det blir riktigt bra.

Byggnation och juridik

Viktigast för en bra husproduktion är valet om vem som ska få bygga ert hus. Här är det goda referenser som gäller och att det är ett stabilt företag som levererar. Att välja entreprenadform, som delad entreprenad eller generalentreprenad, är det mycket viktigt beroende på vem man är samt vilken kunskap och tid som finns om något händer. En delad entreprenad ställer ofta högre krav på byggherren som får vara mer delaktig, och risk om något händer, jämfört med generalentreprenaden. Det kan finnas lite fler valmöjligheter under byggets gång och  det kan finnas vissa kostnadsbesparingar
med en delad entreprenad, under förutsättning att allt fungerar väl, annars kan det bli tvärtom.

Viktigt är att allt kontrakteras korrekt och med ett tydligt ansvar för t.ex. arbetsmiljö, samordningsansvar och hur eventuella tillägg och ändringsarbeten kommer att redovisas och beställas. Se till att betalningsplanen stämmer överens med verkligt utfall så att ni inte löper risk att betalat för mycket i förtid om något händer med entreprenören.

Bygglov och kontrollansvarig

Bygglov får enligt lagen ta tio veckor från att komplett ansökan lämnats in till aktuell kommun, men vissa kommuner har kortare handläggningstider än så. Vad som ska lämnas in brukar redovisas klart och tydligt på kommunens hemsida. Säkerställ att allt är med, och att det är korrekt, och välj en kontrollansvarig som ni känner förtroende för. En kontrollansvarig måste finnas för varje nybyggnation enligt plan- och bygglagen och det är ni som byggherre som utser kontrollansvarig. Ta därför in ett par offerter på kontrollansvar och prata med dem så att ni känner att det är en person som
ni kan förlita er på under hela byggnationen. Fråga också hur många platsbesök som ingår i offerten så att ni vet hur kontroll kommer att utföras. Kontrollansvarighittar ni på bland annat på boverket.se.

Slutsamråd och slutbesiktning

Slutsamråd är den del som rör plan- och bygglagen, och byggnationen avslutas med att huset godkänns och är byggt enligt gällande lov och med rätt utrustning samt dokumentation. Slutsamråd sker på plats med kontrollansvarig och kommunen. När det är godkänt får ni ett slutbesked och får flytta in, men ofta behövs även en slutbesiktning som avslutar de entreprenader som har utförts på huset.

Vid slutbesiktningen blir leveranser och entreprenader formellt godkända. Ni har lagmässig rätt att hålla 10 procent av entreprenadsumman till godkänd slutbesiktning och därefter startar tiderna för ansvar och reklamationsrätt.

(Artikeln finns att läsa i Villa Aktuellt, april 2017)

Rulla till toppen