Innertak i villan

När känslan för inredning i ett nytt rum ska kunna kompletteras med rummets funktion och ytskikt så är det bra att ha planerat detta i ordningsställandet av rummet. Dagens inlägg kommer att röra val av innertak för harmoni med rummet. Frågeställningar att ta hänsyn till är om det ska vara ett slätt innertak, panel eller skivutseende i taket.

Utseendeaspekten kring detta är stort vad som gillas och vad som harmonierar byggnadens ursprung och övriga rum. Om det är en villa så anser jag att valet ska baseras i utseende såsom orginalet i första hand. Om det valet ej är i harmoni med smak och tycke hos bostadsägarenen så är det bästa att hitta någon typ av likhet med orginalet och sätta en anpassad prägel på det. Om villan är utbyggd så kan det finnas flera stilar i huset, en i orginaldel och en i tillbyggd del, och då söks främst det orginalutseende för när varje del byggdes.

Det som har varit diskussion under året med flera kunder är spända vävtak, om de ska bytas, renoveras eller ersättas med annat. Jag hävdar bestämt att de bör bevaras i möjligaste mån och om det är en kulturbyggnad så bör de ersättas. Släta målade tak utförs, bortsett från vävtaken, med bäst resultat till låg kostnad av målat gips. Det blir lite mer spackling, slipning och målning än andra taklösningar. Tänk på att undersöka vilken gipsskiva som passar bäst för just ert montage, det kan skilja på avståndet i reglandet. Oftast används en benämning som heter glespanel och är den ”regel” som takskivor sätts fast i. Den är oftast 70mm bred och minst 22mm tjock och avståndet från centrum på denna till centrum på nästa(CC-mått) är 300mm eller 400mm beroende på val.

Skivmaterialen finns i många utseenden och kan vara släta med fasade kanter eller ha trästruktur. Kärnan i dessa kan vara av gips eller träfibrer och kan ha olika fysikaliska egensskaper. En fördel med flera av dessa skivor är att de ofta är färdigmålade och ger ett perfekt resultat direkt. Om ni monterar dessa själva så rekommenderar jag er att använda rena handskar för att undvika fläckar och avtryck.

Taklister eller inte är en diskuterad fråga och om det monteras ett nytt tak utan lister får man vara förberedd på att det kommer att röra sig under främst första året och ett anslutningen vägg- tak måste kompletteringsfogas/målas. Om det ska listas så bör tak och list vara ett i tanken för harmoni. Även om det är olika färgsättningar på list och tak ska det vara genomtänkt i form och funktion till enhetlighet. Tänk på att om lister eller innertak består av naturträ så måste alla kvistar behandlas innan målning för att inte få fläckar.

Kommande blogginlägg i innertaksfrågor:

Paneltak, förutsättningar, behandling, storlek och effekt
Akustikfrågan vid innertaksval kommer för såväl villa som lägenhet
Kostnader i relation till ett bra funktionellt innertaksval
Färgsättning i innertak och dess kransmaterial
Rulla till toppen