Fönsterval U-värde

Det är snabb utveckling på fönster. Tillverkarna gör bättre fönster och karmar i kombination och lämnar ofta långa garantier. Förutom ljusinsläpp, antal fönster, estetik och funktion så är det en återkommande diskussion om vilka fönster som ska väljas utifrån U-värde*. Detta tipsinlägg kommer endast att ta hänsyn till U-värdet i förhållande till kondensrisk. Aspekter kring val av karm och olika ytbehandlingar återkommer framöver.

U-värde är värmegenomgångskoefficient uttryckt i W per m^2 K. U-värdet uttrycker förmågan att överföra värme från ett medium till ett annat. I detta fall ger fönstrets U-värde ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar.

Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut. Detta medför att den yttersta delen av fönstret, det yttre glaset blir svalt. Detta är skillnaden mot mer traditionella fönster där innervärmen värmer igenom fönstret för att undvika kondens. När det är kallt ute så förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning inifrån. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Risken är här stor att glasets yttemperatur sjunker till minusgrader och iskristaller bildas på rutan. Detta på liknande sätt som på en bilruta. Utvändig kondens är inget skadligt för rutan utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Däremot kan återkommande kondens påverka karmen. Under de vintrar som varit sista åren har kunderna upplevt att det varit ett större uppfattat besvär med isbildning på utsidan av fönster.

Trendmässigt så väljs bra fönster med låga U-värden 0,9-1,0 som ej är möjliga att öppna för att få så mycket motstånd som möjligt. Själv har jag också gjort detta val vid ombyggnation och jag känner att det är rätt val då klimatet i aktuella rum förändrats positivt och huset drar mindre uppvärmningsenergi än tidigare trots att huset är större. Så planera för era nya fönster och välj fönster med bra värden men välj dem med beprövade beläggningar och funktioner.

Rulla till toppen