Isolering av vindsutrymme

Många av våra kunder vill passa på att göra förändringar även på sina befintliga hus när det är dags för utbyggnad. Dels av estetiska skäl och och dels för att förbättra standarden. För att sänka driftskostnaden och få ett jämnare inneklimat är isolering av vind det som kan ge snabbast märkbara effekt. På nybyggnation är kravet kring 500mm (beroende på hur resterande byggnad är konstruerad) och det är sällan att det ens är hälften i ett äldre hus.

Efter otaliga besiktningar av vindsutrymmen så kan jag konstatera att det är viktigt att det utförs rätt och att den som gör det tar reda på hur det ska utföras. Detta för att undvika mögelpåväxt som alltför ofta uppkommer vid egenhändigt tilläggsisolerade vindar. Nedan kommer tips om några saker att ta hänsyn till.

Om vinden saknar golv och befintligt isolermaterial är utan skador går det att komplettera isolerskikten. Se då bara till att underlaget är jämt så det inte bildas mellanrum/luftfickor.

Om befintlig vind har golv bör det tas ur så att isolerlagren kommer tillsammans och utan mellanrum. Vill man återlägga golvet så är det korslagda reglar och nytt golv som gäller för att förhindra köldbryggor.

Ofta är det ventilation i takfoten (luftspalt) och den ska ej täppas igen av den nya isoleringen så se till att montera en board (på distans) eller en färdig pappskiva som finns att köpa i bygghandeln.

När sådana insatser görs på en äldre byggnad så ändras husets system och det blir varmare inne i huset och kallare på vindsutrymmet. Det innebär en risk för kondens. Är huset försett med ångspärr från början är detta inget problem. När det gäller hus utan ångspärr gäller det att få en kombination mellan bjälklagets funktion och vindens ventilation. Det betyder att ventilationen ofta får ökas på vinden får att vara effektiv mot kondensrisken. Om det är ventilerat på vinden så ska isoleringen även förses med vindskydd ovanifrån. Översta isolerlagret läggs pappförsett.

Till de kunder som ska genomföra en vindstilläggsisolering föreslår jag oftast att de monterar en ångspärr (åldersbeständig plast med täta skarvar). Det lättaste är att montera den på undersida (insidan) om huset ändå ska göras om (se bild A). Om det inte är möjligt så placeras den ovanifrån men då måste all gammal isolering ut så att plasten kommer i botten. I detta fallet ska den monteras (se bild B) mellan reglarna och klämmas eller tejpas fast mot reglarna för att undvika framtida problem. Med andra ord så ska ej golvregeln kläs med plast.

Ett sista tips idag är att se till att genomföringar, ventilation, el och även vindsluckan är så tät som möjligt för att hindra fuktig luft att lätt kunna komma upp på vindsutrymmet.

Det som jag resonerar kring i detta inlägg är kalla vindar med isolering i vindsbjälklaget. Det är i resonemanget inte heller någon hänsyn tagen till viss typ av plåttak med andra kondensförutsättningar. Givetvis är det bäst att fråga någon som kan bedöma förutsättningarna om ni är osäkra.

Isolering vind
Rulla till toppen