Lägga om eller lägga nytt plåttak

Det blir allt mer estetik och kvalitetsaspekter när det blir dags för att välja plåt. Starta med att kontrollera att det inte finns några specifika krav i detaljplanen/K-märkningen etc. så att valet ej blir begränsat. Varför har valet fallit på plåt; är lutningen för låg, är de bärande delarna under endast anpassade för plåt eller är det estetiken av plåt som valet faller på?

Det gäller att kolla upp de olika plåtmärkningarna och vilka förutsättningar som gäller för att det ska ges full garanti. Det kan vara lägsta lutning, infästning, läkt(dimension och avstånd), skötselråd samt om ni lägger plåten själva så med vad för typ av verktyg ni får kapa.

Vill ni att taket ska se ut som ett klassiskt plåttak med synliga detaljer eller eftersträvas ett tak som ser ut som takpannor? Det finns många tillverkare och otaliga utseenden på plåten så det gäller att jämföra och helst på plats på huset om det är möjligt. Det finns även belagda pannor, t.ex. stenbelagda, som ser ut som takpannor. Välj kombinationen av färg och form. Efter det så kontrollera vilken tjocklek plåten har, kommer den att bli bucklig att gå på? Tänk på att om man väljer att köpa skivplåt så tillkommer vattplåtar, vindskiveplåtar mm i det totala priset. Denna typ av plåtar kan ofta snickarna montera så det blir lite lägre montagekostnad. Dock se till att de detaljer som ska göras utförs av en plåtslagare.

Bandtäckt plåt på ett klassiskt sätt med avrinningsdalar har blivit mycket mer efterfrågat av våra kunder även vid nybyggnad. Det ger lång livslängd, snygga detaljer, målningsmöjligheter på lång sikt och är ofta värdehöjande. Estetiskt så är taket en stor blickfångare så se till att göra val i harmoni med omgivning och aktuell byggnad. Undvik de tunnare taken med tex 0,4 mm då de ofta får defekter vid montering och definitivt om nån försöker gå på det. Tänk också på byggnadens risk för att det uppstår kondens på takets undersida. Jämför kostnaden på taket med arbetskostnaden i kombination med de antal år som det ska ligga och gör ett avvägt val då det kan bli dyrare med tidan att välja efter materialpriset. Ta gärna hjälp för att bedöma underlaget, bärigheten och gör ett val med en arkitekt och en byggkonsult om plåt, underlag, läkt samt ventialtion i kombination.

Rulla till toppen