Vad gäller för altanbygge?

Många drömmer om en ny altan eller ett uterum inför årets varma period och vi får ofta frågan vad som är bygglovspliktigt när det gäller altanbyggen.

För att svara på frågan så har en altan som ligger mer än 60 centimeter ovan mark krav på bygglov. Plank som oftast önskas runt hela eller på del av altanen är också bygglovspliktigt över 180cm. Kontakta aktuell kommun innan plank/staket byggs för att få reda på lokala bestämmelser. Enligt Boverkets information; ” Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket”.

Ytterligare bestämmelser gäller placering av altanen på tomten. Om altanen är minst 60 centimeter hög och/eller närmare än 4,5 meter från granntomten måste grannarna höras och godkänna innan bygglov kan beviljas. Om altanen önskas kompletteras med tak kan det gå att göra utan bygglov om samma avståndsregel följs och taket är mindre än 15 kvm (15 kvm totalt på huset). Allt över det kräver bygglov.

Att komplettera med någon form av inglasning är bygglovspliktigt. Tips är att ta reda på vad som gäller innan byggnationen startar samt att informera ev grannar.

Rulla till toppen