Innedörrar

Innerdörrar är ofta en diskutabel detalj när det är dags att slutprojektera ett nytt hus eller en ombyggnad. Ska hela huset ha samma typ av innerdörr? Ska det vara nya eller gamla dörrar? Enkel eller pardörrar? Massiva trädörrar? Lackat eller målat? Vilken typ av lås? Höjd? Bredd? Tröskel? Öppen eller stängd? Ljudkrav? Brandkrav? Isolerande? Ovanstående frågor är bra att använda vid det egna tankearbetet gällande val av innerdörrar. Det kan vara en estetisk finess att välja med omsorg och att se dörren som en möbel.

Vid ombyggnad så bör valet vara att antingen byta ut samtliga dörrar mot nya eller försöka komplettera tillkommande dörrar med liknande för att få en hel känsla i huset. Att tänka på är att alla dörrar som nås från samma rum/funktion ska vara lika. Är det ett gammalt hus så söks ofta liknande dörr via återbruk, annonser, återanvändningsbutiker etc för att sedan måla/justera dem till så nära orginalutseende som möjligt.

Om valet hamnar på en enklare dörr som är lätt i sin konstruktion och den ska användas i ett befintligt hus så finns det risk till så kallad ”spökdörr”. Det är en återkommande anmärkning vid slutbesiktningar. En ”spökdörr” är en dörr som inte hänger helt rakt(ofta för att dörren monteras i ett befintligt dörrhål) och den ”öppnar eller stänger sig själv”. Det kan ofta undvikas genom att köpa en dörr som har mer egentyngd t.ex.en massiv dörr.

Vid nyproduktion av bostad så gäller det att få innerdörrarna att bli en del av både aktuellt utseende men även framtida möjliga val. Folierade dörrar bör undvikas då möjligheten att förändra dessa är svårare än en lackerad eller massiv dörr. Om ni köper massiva obehandlade dörrar och avser att måla dem så var extra noga med kvistlack så att ni inte får fläckiga dörrar med tiden. Vet ni att ni önskar en målad dörr så köp den målad direkt.

Tänk också på att höjden på karmens överkant bör vara i samma höjd som fönsterkarmens överkant i samma rum. Dörrarnas bredd bör ej vara smalare än 80cm och där det är handikappkrav (vilket alltid bör eftersträvas) så ska dörrens modulmått vara minst 90cm bred. Modulmått är måtten på vägghålet där karm ska monteras. När det gäller trösklar så är det bra ur handikapp-, städning-, ventilationshänseende att undvika eller minimera dessa. Är det dock ljud, brand eller isolerkrav så monteras det en avsedd tröskel.

Om ni anlitar hantverkare så betälls dörr och karm genom hantverkaren så att transport, montage och ev repor eller funktioner faller på hanteverkarens ansvar. Beställ aldrig någon del själv utan att vara överens med den som skall montera densamma. Om ni köper och monterar helt själva så köp både karm och dörrblad på ett ställe och av samma fabrikör och montera enligt anvisning för bästa resultat.

Lägg tid på att göra ett noggrant val för framtiden när ni väljer era innerdörrar då det kan ge mer exklusivitet, känsla och bättre funktion då dörrarna betraktas såsom möbel eller inredningsdetalj.

Rulla till toppen