Hur länge håller taket?

En vanlig fråga är: -”Hur länge håller taket på vår villa ?” Det är en fråga som bör konditionsundersökas på plats. En teknisk livslängd på ett panntak kan vara 60-70 år om det har underhållts på ett bra sätt men ofta är t.ex. betongpannors önskade estetik av kortare tidsperiod. Erfarenheten från många takbyten visar att det är normalt med åtgärder när taken passerat 30 år. Plåttak som underhållits enligt schema kan hålla mycket länge och livslängder över 100 år är vanligt.

Stuprör, hängrännor och läkt som har blivit väderutsatta är det första som brukar skvallra om att det är dags att se över takets status. Det brukar vara efter ca 30 års användning.

Om ni ska låta byta taket ska ni vara noga med att det utförs på rätt sätt enligt gällande regelverk och enligt materialtillverkarnas rekommendationer. Om ni följer regelverket så kan ni få långa garantitider så att ni kan vara säker på ert nya tak. Annat som också är vijktigt är vad som ska kontrakteras så att detaljer såsom taksäkerhet, rännor, plåtning och pannsäkring utförs enligt gällande norm och praxis.

Känner ni att det är dags att få taket bedömt så ring t.ex. en besiktningsman som kikar på taket och ger en bedömning. Ta sedan in offerter och jämför dessa mot monteringsanvisningar så att ni är säkra på vad ni köper. Skriv sedan ett kontrakt och se till att taket besiktigas innan ni betalar fakturan. Då kan ni vara säkra på att ni har ett tak som håller i flera generationer framgent.

Lycka till!

Rulla till toppen