konstruktör

Att välja konstruktör

För att få en bra, användbar konstruktionshandling till rätt pris och jämförelse måste du vara noggrann. Det finns konstruktörer som levererar överdimensionerade standardlösningar istället för objektberäknade lösningar där standardlösningarna ofta är dyra/komplicerade att producera så att byggföretag till och med ibland gör avsteg från handlingen och därmed förflyttar ansvaret. I ett sådant fall får du en dyrare lösning totalt. Det kan också vara så att en balk blir större/mer synlig så att intrycket blir annorlunda än vad du har tänkt dig. Vid beräknade konstruktioner kan du låta testa olika material, t ex stål eller trä, och dess infästningar till en anpassad lösning för ditt hus som inte blir fördyrande i produktion och som håller för ansvar, lagrum och garantier.

Konstruktör

Konstruktionshandlingar vid tillbyggnation

Om du tar fram en arkitekthandling för t ex en tillbyggnad så kontrollera med den arkitekt som ritar vem denne samarbetar med gällande konstruktionen. Det är alltså viktigt att ni innan bygglovshandlingen är klar fått handlingen kontrollera av en konstruktör så att projektet är byggbart. Vi får ofta bygglovshandlingar skickade till oss som inte går att bygga i verkligheten eller enligt gällande regler utifrån ett konstruktionsperspektiv. Så se till att vara noggrann! Och planera både arkitekt och konstruktionshandling parallellt så ökar möjlighet till bästa resultat.

Konstruktionshandlingar vid ändring i lägenhet

När det gäller bärande/ ickebärande väggar vid ombyggnationer i lägenheter så kan ofta en konstruktör avgöra på befintlig konstruktionshandling om en vägg är bärande eller inte. Beroende på ett befintligt konstruktionsunderlag plus information om vad som utförts i närliggande bostäder kan konstruktören göra en ny handling som möjliggör borttagning av en bärande vägg, utan ett platsbesök. När det gäller äldre hus, hus som byggts om flera gånger eller där befintliga konstruktionshandlingar inte är tillräckliga behöver konstruktören göra platsbesök. Bostadsrättsföreningar behöver ofta ett intyg från sakkunnig konstruktör om ändringar görs i lägenheter. Väsentliga förändringar i konstruktion är anmälningspliktiga i såväl småhus som i flerbostadshus.

Konstruktörer är ofta en yrkeskategori som har en hög arbetsbelastning så planera framtagande av dina handlingar så att du inte förlorar tid när det är dags att beställa konstruktionshandlingar.

Några tips att tänka på när du anlitar en konstruktör:

Finns befintliga handlingar att tillgå eller finns det i bygglovsarkivet?
Vem kommer utföra mina handlingar vid beställt uppdrag?
Är konstruktören van vid denna typ på projekt, behövs/finns referenser?
Beräknar/dimensionerar konstruktören eller levererar denne färdiga typlösningar?
Vilka ritningar behövs/ingår i uppdraget?
Finns aktuell konsultansvarförsäkring?
När kan uppdraget utföras, leveransdatum på färdig handling?
Fast pris eller löpande timkostnad med tidsuppskattning?

Var ute i god tid och låt konstruktören vara din hjälpande part för handlingar mellan dig, myndigheter, föreningar och dem som bygger. Stort lycka till med projektering och ditt kommande byggprojekt.

Läs mer: Husbyggarträffar för dig som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till (länk)

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån

Behöver du hälp med konstruktionshandlingar eller hjälp att utreda bärighet i befintliga väggar? Kontakta oss här:

Rulla till toppen