Att tänka på vid utbyggnad

Förberedelser och planering är viktigt vid utbyggnation av en bostad. Här följer ett antal övergripande punkter att gå igenom redan i tidigt skede.

Ta reda på om det är möjligt att få bygglov på er tomt. Vad säger detaljplanen om höjder, byggrätt och restriktioner m.m?
Hur stort är behovet i antal rum, antal kvm och vilka funktioner önskas utöka med?
– Hur mycket av behovet går att lösa i befintlig byggnad?
– Därefter hur stort behöver huset byggas ut?
Vad är det för stil och arkitektur som befintlig byggnad har och i vilken stil vill ni att huset ska vara när byggnationen är klar?
– Går de att kombinera?
– Går det att förstärka tids/detaljtypiska delar för gemensam utformning?
Går det att placera nybyggnaden så att den delen kan möta ljus såsom om huset byggts vid ett tillfälle?
Går det att bygga ut utan för stor förbindelseyta (långa passager, utfyllnadsrum) för att nå de nya ytorna/funktionerna?
Tänk igenom vilken utsikt som du vill ta del av samt ev. insyn från grannar eller gatan.
Rulla till toppen