Att välja Kontrollansvarig

Det finns en klar uppgift att utföra som kontrollansvarig. Det är att kontrollera att byggnationen går rätt till utifrån gällande regler, praxis och samla in dokument, egenkontroller och testprotokoll för att ansöka om slutbesked hos kommunen. Med andra ord kan man säga att kontrollansvarig är byggnadsnämndens förlängda arm gällande byggnationen och ska se till att byggnationen uppfyller bygglagstiftningen.
En kontrollansvarig ska vara certifierad och ska arbeta självständigt.

När ni ska välja en kontrollansvarig ska ni helst kontakta mer än en och se till att ni pratar direkt med den kontrollansvarige så att ni känner er trygga med hur arbetsgången för er byggnation kommer att gå till.
Om ni har fått rekommendationer av er husleverantör kan det vara bra att ni kontaktar någon ytterligare innan ni beslutar er.

Ta gärna referenser på aktuell kontrollansvarig som ni avser välja så att ni vet hur personen agerat tidigare. Ni hittar certifierade kontrollansvariga på boverkets och certifieringsorganisationernas hemsidor och tänk på att vissa kontrollansvariga jobbar över flera län.

När ni kommit till ömsesidigt förtroende med en kontrollansvarig, se till att ni kan ha kontakt med densamme genom hela byggnationen för eventuella frågeställningar. De byggnationer som brukar fungera bäst är när det är en nära kontakt med kontrollansvarig.

En bra fråga att reda ut är hur många besök som planeras av kontrollansvarig under byggets gång. Ett normalt uppdrag brukar kunna medföra ca 4-6 besök beroende på komplexitet (händer något eller uppstår besvärliga frågeställningar så kan det bli betydligt fler kontakter), såsom installationer, grundläggning, materialval och antal våtenheter. Vanliga frågeställningar att kontrollera för en villa kan vara gjutgrop, armeringsutförande, färdig stomme, isolering/plastning, badrumsgolvsunderlag och ventilationsinstallaioner.

Lycka till med ert val av kontrollansvarig!

Rulla till toppen