Villa 6368

Tillbyggnation
Tillbyggnation
Tillbyggnation Tillbyggnation
Villa 6368

I en av Stockholms förorter, i ett av de så kallade Egna hem- områdena, finnas denna friliggande villa. Bostaden är i ett och halvt plan med något förhöjt väggliv och med källare.

Originalbyggnaden var, när familjen kontaktade oss, redan påbyggd ovan den befintliga entrén. Ursprunglig entré var in mot gården och familjen önskade att den flyttades närmare parkering och gatan för att välkomna både familjen och vänner på ett tydligare sätt, än att behöva gå in på baksidan i trädgården. Förutom en flytt av entrén önskade de ett större kök och sociala ytor på entréplan.

Familjen hade tagit kontakt med oss några år tidigare för att ventilera sina idéer inför kommande byggnation, men ville ha tid att fundera innan de gick vidare. När de hade landat i vad familjen hade för krav, behov och önskningar var de redo att sätta igång. Vid ett startmöte på plats på fastigheten såg vi över förutsättningar och möjligheter. Vi tog fram två förslag där tidigare entré rivs och större tillbyggnad mot gården tillkommer för att tillgodose familjens önskemål om ny entré och ett nytt större kök på entréplan. Övervåningen kompletteras med ett tillkommande föräldrasovrum. Med en tillkommande källarnedgång kunde nu källaren nyttjas som groventré.

Bostaden är karaktäristik för området som har den särskilda beteckningen Kulturhistoriskt värdefull miljö. Denna beteckning medför att extra varsamhet ska tas i samband med byggnation och förändring av byggnaden. Med hänsyn till området och de mer långsmala småstugetomterna bedöms bästa tillbyggnation ske in mot gården, likt tidigare.

Med flyttat kök kan familjen nu nå trädgårdens lummiga och grönskande ytor för härliga familjestunder med vänner direkt från köket.

Byggingenjörsbyrån uppdrag:

Fakta

Boarea tillkommande: 44 kvm

Fasad

Fasadritning

Planritning

Planritning
Entrévåning

Planritning

Planritning
Övervåning
Rulla till toppen