Villa 6209

Villa 6209 förebild
Villa 6209 efterbild
Villa 6209

I detta projekt önskade kunden göra en tillbyggnad för att rymma en ny luftig entré. Detta var för att skapa bättre förvaringsmöjligheter, avhängning samt en förbättrad kommunikation mellan entré- och källarplan. Befintlig altan ville kund glasa in samt se över och eventuellt förstärka dess konstruktion.
Kund önskade även se över färgsättningen exteriört, både på huvudbyggnad och tillbyggnad.

Resultatet blev en ljusgrön puts på huvudbyggnaden kombinerat med en liggande träpanel i naturlig kulör på tillbyggnaden.

Byggingenjörsbyråns uppdrag i det här fallet var upprättande av bygghandling och konstruktionsritning samt utfört kontrollansvar.

Fakta

Boarea tillkommande: 16 kvm

Fasad

Fasadritning

Planritning

Planritning
Rulla till toppen