Villa 2780

Vill 2780 före
Tillbyggnation villa
Vill 2780 före Tillbyggnation villa
Villa 2780

I en av Stockholms förorter, i ett av de så kallade Egna hem- områdena, finns denna friliggande villa. Bostaden är i ett och halvt plan med källare och var för trång för familjen som hade en önskan om större sociala ytor, sovrum för barnen och deras vänner att umgås i.

Bostaden är karaktäristik för området som har den särskilda beteckningen ”Kulturhistoriskt värdefull miljö”. Denna beteckning medför att extra varsamhet ska tas i samband med byggnation och förändring av byggnaden. Med hänsyn till området och de mer långsmala småstugetomterna bedöms bästa tillbyggnation ske in mot gården.

Vi tog först fram två förslag för att tillgodose familjens önskemål om större sociala ytor på entréplan samt tillkommande sovrum och större badrum på övervåningen. Som en bonus fick familjen även ett större allrum i källarplan för tv- och filmkvällar för stora och små.

I källaren flyttas den ursprungliga trappan för att ge möjlighet för en bättre groventré. Efter att de två förslagen presenterats landade familjen i ett av ursprungsförslagen med mindre ändringar innan bygglovsansökan skickades in.

För att varsamt bevara husets befintliga karaktär exteriört följer tillbyggnationen den befintliga takfoten och takkupor läggs till för att få in lite rymd i taket på tillbyggnationen.

Byggingenjörsbyrån uppdrag:


Fakta

Boarea tillkommande: 47 kvm

Fasad

Fasadritning

Planritning

Planritning entréplan
Entréplan

Planrinting

Planritning tillbyggnad
Övre plan.
Rulla till toppen