Storsjöstrand

Storsjöstrand

Flerbostadshus innefattar en markanvisning i Östersund i samarbete med ett externt fastighetsbolag. Fastigheten är belägen i ett sjönära läge med utsikt över Storsjön.

För att ta vara på utsikten och främja upplevelsen för de boende, har fokus varit att optimera stora glasytor och möblerbara balkonger. För att erhålla en solid känsla samt modernitet med det sjönära så utföres fastighetens fasad med puts i två olika nyanser och partiella inslag med järnvitriolsbehandlad träpanel. Kontrasterande detaljer på fönsteromfång och balkonger utföres i en mörkare kulör för att bryta av och skapa elegans gentemot fastighetens ljusa fasader.

Fastigheten har utformats för boende med aktiva bottenvåningar som lämpar sig för verksamheter såsom kafé, frisör, eller kontor för att få ökad upplevelse för området och service till de boende. Byggnadens nordligaste läge utföres med glasad hörna för att möjliggöra förutsättning för nära verksamhet. För att få rörelse och liv i fasader och närmiljö så glasas fastighetens trapphus och hiss mot gatan.

Fastighetens gårdsyta utformats med kvarterskänsla och för att få lä känsla i så hög avsikt som möjligt. Innergården har utformats med gemensamma vistelseytor och tillgång till odlingsmöjligheter. Där fastigheten har utformats med tydliga privata och offentliga ytor i form av att innergården är 3 meter över marknivå. Parkering ordnas genom halvt nedsänkt garage för smidig in och utfart, under fastighetens innergård. Gemensamhetslokal med gym och relax finns för det boende i fastigheten, vilket täcks av ett sedumtak för miljö och upplevelseanpassning till innergårdsmiljön och dess boenden och besök

Fakta

Antal lägenheter: xx st
Boarea:

Rulla till toppen