Bromölla

Bromölla

Flerbostadshuset innefattar en markanvisning i Bromölla i samarbete med ett externt fastighetsbolag. Vår vision av fastigheten Bromölla 11:1 är att skapa ett välkomnade flerbostadshus både för hyresgäster och lokalbefolkning. Där fastigheten ska smälta in i omgivningen och omfamna det redan befintliga området.

Kvarteret ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Fokus har varit att optimera stora glasytor och möblerbara balkonger. För att skapa en solid känsla av modernitet på fastigheten. Fasaderna utförs med vit puts med partiella inslag av cederpanel och limträ.

Kontrasterande detaljer på fönsteromfång och balkonger utförs i en träkonstruktion för att skapa elegans och bryta av mot de ljusare fasaderna. Utformningen har stort fokus med träkänsla vilket uppnås framför allt vid balkongerna samt översta våningarna i de två större huskropparna. Avgränsade pelare vid balkongerna utföres med limträ. Fastighetens gårdsyta utformas med kvarterskänsla för att skapa lä och en känsla av avskildhet. Befintliga träd och växtlighet bevaras på fastigheten vilket bidrar att byggnaden smälter in i omgivningen.

Fakta

Antal lägenheter: 42 st
Boarea: 34-120 kvm

Rulla till toppen