Garage 12 2

Enkelgarage
Garage 12.2- enkelgarage
Byggnadsarea30 kvm
Bredd4 200 mm
Längd7 150 mm
Taklutning27
Nockhöjd4 000 mm
Stommeträ, oisolerad
Fasad
Fasad
Planritning
Rulla till toppen