Garage 12 1

Enkelgarage
Garage 12.1- enkelgarage
Byggnadsarea25 kvm
Bredd3 900 mm
Längd6 400 mm
Taklutning9
Nockhöjd3 500 mm
Stommeträ, oisolerad
Fasad
Enkelgarage fasad
Fasad
Fasad enkelgarage
Planritning
Planlösning enkelgarage
Rulla till toppen