Garage 13 2

Dubbelgarage
Garage 13.2- dubbelgarage
Byggnadsarea55 kvm
Bredd6 550 mm
Längd8 400 mm
Taklutning21
Byggnadshöjd3 000 mm
Stommeträ, isolerad
Fasad
Dubbelgarage fasad
Fasad
Dubbelgarage fasad
Planritning
Dubbelgarage planlösning
Rulla till toppen