Garage 13 1

Dubbelgarage
Garage 13.1- dubbelgarage
Byggnadsarea25 kvm
Bredd6 700 mm
Längd6 700 mm
Taklutning21
Nockhöjd4 500 mm
Stommeträ, isolerad
Fasad
Fasad dubbelgarage
Fasad
Fasad dubbelgarage
Planritning
Planritning dubbelgarage
Rulla till toppen