Carport 14 4

Carport
Carport 14.4- dubbel carport
Byggnadsarea40 kvm
Bredd6 350 mm
Längd6 300 mm
Taklutning27
Nockhöjd4 500 mm
Stommeträ, oisolerad
Fasad
Carport fasad
Fasad
Carport fasad
Planritning
Carport fasad
Rulla till toppen