Carport 14 3

Carport
Carport 14.3- enkel carport med förråd
Byggnadsarea30 kvm
Bredd4 000 mm
Längd7 800 mm
Taklutning9
Nockhöjd3 000 mm
Stommeträ, oisolerad
Fasad
Carport fasad
Fasad
Carport fasad
Planritning
Carport planlösning
Rulla till toppen