Carport 14 1

Carport
Carport 14.1- enkel carport
Byggnadsarea25 kvm
Bredd4 000 mm
Längd6 250 mm
Taklutning9
Nockhöjd3 000 mm
Stommeträ, isolerad
Fasad
Carport fasad
Fasad
Carport fasad
Planritning
Carport planlösning
Rulla till toppen