Södra skogen (bostadsområde 8029)

Område 8029 bild 7
Område 8029 bild 5
Område 8029 bild 6
Område 8029 bild 3
Område 8029 bild 2
Område 8029 bild 1
Område 8029 bild 4
Södra skogen (bostadsområde 8029)

På uppdrag av en markexploatör har vi projekterat tomter för 18 enfamiljshus. Fastigheterna ligger i en sluttning mot Mälaren i närheten av Mariefred. På grund av markförutsättningarna är två av typhusen suterränghus. En hustyp tog vi fram för att passa in på tomter med väldigt begränsad byggrätt. Förutom att ta fram bygglovsritningar för husen har arbetet bestått i att anpassa marken och placera husen så att de boende ska få så mycket glädje som möjligt av utsikten och solläget.

Husen har stora sociala ytor och fönsterpartier som öppnar upp mot naturen. Formspråket är modernt med minimalt utstickande tak och foder i samma kulör som träpanelerna. Ett av suterränghusen har en integrerad carport med altan ovanpå, de andra husen har separat carport.

Fakta

Antal hus: 18 st

Rulla till toppen