Flerbostadshus 7427

Flerbostadshus 7427 bild 2
Flerbostadshus 7427 bild 1
Flerbostadshus 7427 bild 3
Flerbostadshus 7427 bild 4
Flerbostadshus 7427

Flerbostadshus 7427 innefattar en markanvisning i Västervik i samarbete med ett fastighetsbolag. Kvarteret ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.

För att ta vara på utsikten och upplevelsen för de boende har fokus varit att optimera stora glasytor och möblerbara balkonger. För att skapa en solid känsla av modernitet på fastigheten. Fasaderna utförs med vit puts och med partiella inslag av cederpanel och limträ. Kontrasterande detaljer på fönsteromfång och balkonger utförs i en träkonstruktion för att skapa elegans och bryta av mot de ljusare fasaderna.

Utformningen har stort fokus med träkänsla vilket uppnås framför allt vid balkongerna samt översta våningarna i de båda Fastighetens gårdsyta utformas med kvarterskänsla för att skapa lä och en känsla av avskildhet. Innergården med befintliga träd och växtlighet bevaras för att anpassa nya byggnationerna till befintlig miljö.

Parkering ordnas utmed fastighetsgräns samt i anslutning till nya byggnaderna för att bevara så stor del av befintlig växtlighet och natur. Byggnaderna är uppdelade i två huskropparna för att ge ett lättare intryck och mer småskaligt än en stor huskropp. Stommaterial i byggnaderna utföres helt i trä.

Fakta

Antal lägenheter: 52 st

Rulla till toppen