Bostadsrättsföreningar


Bostadsrättsföreningar

Det kommer alltid ett läge när det är dags för nytt. Bostadsrättsföreningar står inför utmaningar när det är dags för uppdatering av sina fastigheter. Det kan röra fönsterbyten, rörbyten, takbyten, fler parkeringsplatser, inreda vindsutrymmen, badrumsrenoveringar eller kanske byte av alla kök. Viktigt är att föreningen tar tid på sig och gör en bra planering.

Är de valda personerna i styrelsen inte från byggbranschen, upphandlare, jurister eller motsvarande så bör ni ta hjälp av utomstående sakkunnig för nå bästa resultat. Många bostadsrättsföreningar anlitar förvaltningsbolag som t ex sköter trädgård, snöröjning, bokföring och kontakt med medlemmarna. Men ofta har förvaltaren inte egna sakkunniga, byggnadsingenjörer eller motsvarande utan handlar upp dessa vilket kan bli mer kostsamt eller skapa en svårare arbetsgång för bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar.

En bostadsrättsförening har inte juridiska skyddsbestämmelser såsom en privatperson har så det är viktigt att processen går rätt till. Kontakta oss för att få mer informatioon om vad vi kan hjälpa er med på info@bib.se eller fyll i vårt kontaktformulär

bostadsrättsföreningar

Byggingenjörsbyråns tjänster till Bostadsrättsföreningar:

Sakkunnig för specifika utredningsfrågor
Arkitekttjänster för om- och tillbyggnader
Kontrollansvarigtjänster, komplicerad art
Byggherreombud
Upphandlingsförfaranden för entreprenader
Besiktningar, Särskild-, del-, entreprenad- och slutbesiktningar

Förslag på arbetsgång:

Bestäm på ett årsmöte att ni ska undersöka tex hur mycket ett fönsterbyte kostar.

Styrelsen kontaktar förvaltaren för att höra hur det kan gå till.

Ta kontakt med Byggingenjörsbyrån och boka möte med förslagsvis BRF-styrelsen

Offert ges skriftligen av Byggingenjörsbyrån, oftast till fast pris för uppdraget.

Låt slutbesiktiga arbetena med godkänd/certifierad besiktningsman innan betalning.

Låt Byggingenjörsbyrån i samråd ta fram kravspecifikationer, offertunderlag och offerter, sammanställa dem och presentera resultat.

Kalla till extra stämma och presentera resultatet och fatta beslut gemensamt.

Gör ett gemensamt beslut på det som ni vill göra och utse styrelsen eller annan medlem till representant/er i en arbetsgrupp för att fortsätta arbetet. Specificera uppdragets ramar och hur beslutsgång kommer att gå till.

Skriv ett kontrakt som i detalj reglerar alla förhållanden mellan parterna. I detta kontrakt bör även kontroll/besiktningspunkter som ska godkännas innan fakturering/betalning regleras.

Låt ALLTID noggrant kontrollera önskat byggföretag och låt ta ett UC och referenskontroller på tidigare motsvarande arbeten.

Låt slutbesiktiga arbetena med godkänd/certifierad besiktningsman innan betalning.

Tips!

Ta alltid hjälp. Lite eller mycket beroende på den egna kunskapen.
Ha kontakt med som många av medlemmarna som möjligt under processen så att alla känner att de får framföra sina åsikter.
Se till att allt är kontrakterat korrekt och att prisnivån är enligt marknadspris.
Välj ett byggföretag med bra referenser.
Se till att informera veckovis till alla medlemmar.
Håll byggmöten mellan styrelsen och byggföretaget minst varannan vecka.

Boka en kostnadsfri
konsultation

Ska vi sätt oss ner och prata om dina idéer
och byggdrömmar?

Vi erbjuder alltid nya kunder en 50 minuter konstnadsfri konsultation
om byggprojekt på något av våra kontor i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna. Våra duktiga ingenjörer anpassar konsultationen efter var
i processen just du befinner dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka tid.

Rulla till toppen